Ez a kinyomtatott oldal a keskenyut.hu honlapjáról
(www.keskenyut.hu) származik.


PÁLYÁZAT KU2013/02

A pályázat célja magyarországi egyetemeken tanuló diákok XX. századi történelmi ismereteinek bővítése, különös tekintettel az 1944-45-ös délvidéki magyar atrocitásokkal kapcsolatos tudás megszerzésére délvidéki tanulmányút keretében.  

KU2013/02. PÁLYÁZAT

1.         A Pályázat célja

A Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) nyílt pályázati felhívást hirdet a délvidéki (vajdasági) magyarság történelmével kapcsolatos ismeretek bővítésére

A pályázat célja magyarországi egyetemeken tanuló diákok XX. századi történelmi ismereteinek bővítése, különös tekintettel az 1944-45-ös délvidéki magyar atrocitásokkal kapcsolatos tudás megszerzésére délvidéki tanulmányút keretében. 

2.      A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak egyetemi diákcsoportok

3.      Pályázható támogatás

3.1. Jelen pályázati felhívás nyertes pályázatának finanszírozása az Alapítvány részére 2012. évben, a Magyar Országgyűlés által nyújtott működési támogatás terhére történik, összesen 220.000 Ft értékben.

3.2.    A pályázat személyi feltételei:

3.3.    A pályázat megvalósításának fő technikai feltételei:

3.4.    A pályázat pénzügyi feltételei:

4.      A pályázat benyújtásának alaki és formai követelményei

4.1.   A pályázat benyújtása kizárólag az Alapítvány email címére eljutatott írásos úton lehetséges: keskenyut@magecon.hu

4.2.   A pályázatnak a pályázat kiírójához történő végső beérkezési ideje 2013. április 15. (hétfő), 24 óra.

4.3.   A beérkező pályázatok elbírálását az Alapítvány szakértői testülete végzi el, az eredményről a nyertes pályázót email formájában értesíti. A pályázat eredményét az Alapítvány honlapján 2013. április 30. 24 óráig közzéteszi.

5.      Kötelezően benyújtandó pályázati dokumentumok

6.  Keskenyúton Alapítvány KU2013/02. pályázat letölthető:  

      http://keskenyut.hu/page/234/art/774/akt/1/html/pqlyqzat-ku2013/02.html  címről

6.1..  A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázótól további információt és dokumentumok becsatolását kérje.

6.2.   A pályázat benyújtása előtt felvilágosítás a keskenyut@magecon.hu címen kérhető.

7.       Adatvédelmi hozzájárulás

A pályázat beadásával a pályázó vállalja, hogy hozzájárul adatainak és a döntés tartalmának az Alapítvány internetes honlapján való nyilvános közzétételhez.

Budapest, 2013. március 17.

Cseresnyésné Kiss Magdolna
kuratóriumi elnök

© keskenyut.hu 2013-03-19